Mám si vybrat freelancera, agenturu, nebo budovat inhouse?

Jan Koudela   3. 9. 2015


Inhouse tým nabízí přímou kontrolu a odpovědnost za výsledky, zatímco agentury pracují na více klientech zároveň a dokážou toho využít. Freelancer vyjde u malé zakázky obvykle nejlevněji, ale agentura nabízí komplexní servis. Kdo s koho?

Markéta Kabátová uspořádala miniprůzkum, aby srovnala agentury a inhouse týmy. V článku upozorňuje, že nedošla k žádným jasným závěrům, přesto nabídla užitečný přehled a rozproudila diskuzi mezi lidmi z branže. Za to jí patří velký díkThumbs Up

Ve svém článku ale narazila na přirozenou bariéru, která je vlastní všem obecným typům. Více či méně se vždy vzdalují od reality konkrétního případu. To nám přesto nesmí bránit v hledání jejich univerzálně sdílených (ne)výhod.

Rozhodli jsme se zamyšlení rozdělit ne podle typu týmu, ale podle rozdílů v osmi klíčových oblastech. Navíc přidáváme freelancera jako další formu spolupráce. A na závěr chceme celou debatu převrátit směrem ke klientům, protože ostatně oni jsou středobodem naší práce.

1. Znalostní báze

Jak inhouse tým, tak agentura mají výhodu oproti freelancerovi, že sdílí širší znalostní bázi. Jeden člověk, byť navýsost odborník ve své oblasti, nemůže obsáhnout dovednosti, které nabízí několik specialistů.

V případě agentur, které se úzce specializují, chybí komplexní pohled. Agentury i inhouse týmy musí čelit tomu, aby se nezacyklily v rutině a stále byly schopné přinášet jak nové nápady a možnosti experimentování, tak detailní znalosti ve své oblasti.

Agentury však mají výhodu v tom, že mají přístup k většímu počtu klientů, díky čemuž se můžou dál posouvat. Navíc pro ně existují různé programy a dostanou se tak rychleji k novinkám (viz Google Partners nebo Google Product Kick Off).

2. Komunikace

Obecně se předpokládá, že v inhouse týmu se rychle předávají důležité informace, protože jeho manažer má možnost se účastnit důležitých schůzek a být součástí rozhodovacích procesů firmy. V případě agentury nikdy tak blízký vztah mezi vedením firmy a tím, kdo je zodpovědný za marketingovou činnost, nebude, přestože udržujete se svými klienty velice úzké kontakty.

Na druhou stranu se ve větších korporacích vedoucí online marketingu nejen že nemusí vždy účastnit rozhodování, ale nemusí mít kvůli složité korporátní struktuře dostatečně rychle všechny informace.

U spolupráce s freelancery je navíc potřeba další zaměstnanec, který bude komunikaci s ním koordinovat. V agentuře tuto funkci zastane account manager.

3. Stabilita

Stabilita u freelancera nesouvisí pouze s tím, jestli zrovna má, anebo nemá lepšího klienta. Vždy disponuje omezenými lidskými zdroji, proto stačí běžná nemoc a domluvená práce s klientem nemusí být realizována. Naopak početnější tým dokáže lépe rozložit zátěž mezi více klientů.

Zatímco dobrou agenturu by odchod seniorního specialisty neměl výrazně zasáhnout, a to i přes obvykle vyšší fluktuaci juniorů, ztráta klíčového seniora v inhouse týmu může být pro firmu fatální. Nemluvě o tom, že je často obtížné získat pro inhouse tým ty nejlepší lidi z oboru. Výjimkou bývají situace, kdy firma přetáhne agenturního zaměstnance, který již na jejich projektu pracoval.

Štěňata pro rozptýlení pozornosti.

4. Kontrola

Přímá odpovědnost za výsledek nemusí být výhodou pouze u inhouse týmu. Pokud existuje úzká spolupráce s agenturou a klient vyčlení styčnou osobu se znalostí oboru, pak může bez problémů kontrolovat výsledky kampaní.

Zatímco agentura se potenciálně snáze vyměňuje, pokud nepřináší požadované výsledky, s personální obměnou inhouse týmu je to běh na dlouhou trať. Navíc s agenturou se dá domluvit výkonová varianta – pokud se jí nedaří, dostane o to méně zaplaceno.

5. Bezpečnost

Při prvním zamyšlení je nejbezpečnější, co se týče ochrany dat a interních informací, mít vlastní inhouse tým. V případě spolupráce s agenturou i freelancery se ale v praxi podepisují dohody o mlčenlivosti. Jejich porušení a z toho způsobená škoda jsou mnohem lépe vymahatelné na agentuře než na freelancerovi nebo vlastních zaměstnancích. Ti na rozdíl od agentur nedokážou zaplatit miliónovou pokutu.

6. Motivace

S nedostatkem motivace se může potýkat každý. Jak freelancer, který si může své klienty vybírat, tak ten, který je závislý na jednom zadavateli. U agentury ztráta motivace hrozí ve chvíli, kdy jsou lidé zahlceni a musí často přeskakovat z klienta na klienta. Nemají pak dostatek času na hlubší vyhodnocování kampaní. Naopak pokud většinu svých sil specialisté musí věnovat jednomu či dvěma klientům, chybí jim povzbuzující práce na nových projektech.

Typický psí markeťák pro udržení pozornosti těsně před koncem…

Boxer Laptop

7. Lidé

Přesto vše nakonec stojí na lidech. Zatímco konkrétního freelancera si můžete vybrat sami, v případě agentury jste jako klient závislý na kvalitě její personální politiky. Pokud se rozhodnete vybudovat vlastní tým, musíte vynaložit další úsilí a prostředky, abyste dokázaly pokrýt všechny specializované pozice. To je v praxi velice složité. Chcete-li prvotřídní kvalitu, budete muset stejně lovit ve vodách freelancerů a agenturních zaměstnanců.

8. Peníze

Freelancer je sám obvykle levnější než komplexní agenturní servis. A pokud nedokáže agentura vysvětlit výhody, které spolu s vyššími náklady přináší, je těžké od něj klienta přetáhnout.

Inhouse tým by měl být teoreticky levnější, což v praxi nemusí být pravda, protože vznikají další náklady v podobě HR, navýšení administrativy, školení týmu apod.

Pokud už firma pracuje s freelancerem či agenturou a chce si začít budovat vlastní tým, nechce samozřejmě přijít o svůj příjem. Nemůže ji jednoduše ze dne na den odepsat, protože poskládat tým, který bude fungovat přinejmenším stejně dobře, je časově i finančně náročné.

Klient

Každá z forem spolupráce má své zjevné přednosti i nedostatky, které však nabývají různých podob podle toho, kdo nad nimi uvažuje. Proto bychom měli zaujmout střízlivější přístup a snažit se dívat vždy úhlem pohledu klienta.

Ať už jste na volné noze, člen inhouse týmu nebo agenturní specialista, musíte ho dokázat správně nasměrovat. Pokud víte, že nedokážete celou řadu jeho požadavků sám jako freelancer dotáhnout do zdárného konce, doporučte mu kvalitní agenturu. Naopak setkáte-li se v agentuře s poptávkou malého rozsahu, která se přes agenturu prostě nevyplatí, odkažte klienta na šikovného volnonožce.

Klient potřebuje sledovat správné cíle a vy mu v tom musíte pomoci, pokud to sám nedokáže.

s přispěním igloo markeťáků