Proč je dobré mít váš podnik na Foursquare

Ondřej Kašpárek   4. 3. 2014


Ve svém článku se chci blíže podívat na možnosti propagace, které nabízí, u nás zatím ne příliš rozšířená, služba Foursquare. Pokud vás zajímá, v čem tkví výhody a nevýhody této sociální sítě, čtěte dál. Chci ukázat, jak a proč tuto síť využít k propagaci vašeho podniku, stejně jako se zamyslet nad tím, proč není síť využívána více uživateli, a jak je možné současnou situaci změnit.

Krátce o Foursquare (Vy, kteří znáte, pokračujte bez výčitek dále.)

Služba Foursquare je sociální síť jako každá jiná, i zde jsou uzly samotní uživatelé, případně venues, tj. virtuální zástupci míst reálného světa. Svoje Venues mají náměstí, zastávky MHD, významné stromy, ale i kavárny, koupaliště, posilovny, restaurace, obchody a další. Vztahy mezi uživateli jsou pak vlákny sítě, která jednotlivé nody spojují.

Čím se síť zasádně liší? Primární informací sdílenou uživateli je jejich geografická poloha, která však není zobrazována stále. Uživatel se musí sám aktivně přihlásit na daném venue (provést tzv. Check-in) skrze telefon, tablet, phablet apod. připojený k internetu.. Jestliže k určitému místu neexistuje odpovídající venue, může jej jedinec během jedné až dvou minut založit. Čas k tomu potřebný se odvíjí od jeho svědomitosti při vyplňování informací o místě.

U jednotlivých míst lze velmi jednoduše zanechat tip pro další uživatele, tím získává 4sq další rozměr, kterým se stává hodnotícím/recenzním webem.

Příklady zpětné vazby, která je určena jak provozovateli, tak budoucím návštěvníkům:

Problém s obsluhou? Asi ano.

Problém s obsluhou? Asi ano.

Lovebrand? Vyladit kávovar!


Spokojenost? Nezměníme recept na přípravu žeber?

Situace v ČR

V současné chvíli je na 4sq registrováno více než 47 500 českých uživatelů. Od roku 2012, kdy jsem o službě psal bakalářskou diplomovou práci, se tedy počet uživatelů zdvojnásobil. Stejně jako na ostatních sociálních existuje část uživatelů, která aktivně neparticipuje. Neprovádějí check-iny, nezakládají nová venue. Přesto však mohou 4sq využít při hledání restaurace, baru či kavárny v neznámém městě. Recenze ostatních uživatelů jsou viditelné pro všechny, mohou si tedy jednoduše udělat představu o tom, jak byli v jednotlivých podnicích spokojeni dřívější zákazníci.

*Dík za sledování a uveřejňování počtu uživatelů patří Václavu Lohrovi.

Jak lze využít Foursquare k propagaci vašeho podniku

Pro většinu možností propagace je nezbytné, mít vaše venue ověřené (tzv. Claimed venue). Prvním krokem, který je třeba udělat, je zjistit, zda-li již venue odpovídající vašemu podniku existuje. Pokud ano, je možné požádat o jeho autorizaci zde.
Jestiže ne, musíte jej vytvořit, ideálně po založení vlastního firemního profilu. Není-li Vaše provozovna natolik undergroundová, že o ní vlastně nikdo neví, je vysoce pravděpodobné, že odpovídající venue již založil někdo jiný. Ověření je možné na foursquare.com/search.

Možná budete překvapeni, kolik ať již pozitivních, či negativních tipů je již vloženo. Osobně znám mnoho podniků, kde si většina nespokojených návštěvníků stěžuje prostřednictví tipů na stejné nedostatky. Ty by bylo často možno vyřešit více či méně jednoduše. Nikdo se jimi ale nezabývá. Provozovatel 4sq nevěnuje pozornost, což však škodí jeho podnikání.

Právě tipy jsou formou zpětné vazby. Správnou reakcí dokážete udělat z nespokojených zákazníků vaše obhájce! Loajalita a spokojenost vašich zákazníků poroste, budete-li reagovat na jejich požadavky a připomínky, které vyjádří spíše připsáním tipu na Foursquare, než-li telefonátem jednateli provozovny, kterého by si museli hledat v obchodním rejstříku.

Jednou z možností, jak na sebe upozornit ty, jimž je náš podnik neznámý, je vložení speciální nabídky k vašemu venue.  Není tomu dlouho, kdy byl počet možností, za co lze návštěvníka odměnit, zredukován. Konkrétně se tak stalo 1. 2. 2014. Z původních sedmi zbyly pouhé tři. Stále však zůstává velký prostor pro kreativitu při vymýšlení odměn.

  • Check-in (odměna za každý checkin)
  • Newbie (odměna za první checkin uživatele)
  • Loyalty odměna za věrnost – počet checkinů je možno definovat)

Mohu vám zaručit, že pokud přidáte Specials ke svému venue, uživatelé si toho všimnou. V celé Praze je pouhých 50 podniků, které nabízí svým zákazníkům za check-in nějakou formu odměny. V Brně jich máme 40. (Děleno počtem obyvatel tedy více než v hlavním městě!) Jejich seznam a polohu naleznete  na 4sqmap.com.

Není třeba velké časové investice k zjištění, že malých či středních podnikatelských subjektů, které nabízejí odměnu za věrnost, je jen velmi malé procento ze všech nalezených. Check-in Special a Newbie Special jsou využívány opravdu nesrovnatelně častěji. Jistě, otevíráte-li novou provozovnu, případně, pokud vlastníte souvenir shop na Královské cestě v Praze (s matrjoškami samozřejmě) je vhodné odměnit všechny (nové) zákazníky.
V dlouhodobém horizontu je však v drtivé většině případů důležité mít základnu stálých návštěvníků podniku. Jednou z možných motivací pro jejich návrat se stává Loyality Special. Foursquare vám tak dává jednoduchý, zároveň však účinný, nástroj pro budování skupiny vracejících se zákazníků.

 Ať již vyberete jakoukoli ze tří výše popsaných možností, vždy doporučuji umístit na viditelné místo informační nálepku, která na Specials vaše zákazníky upozorní.

Uvažte sami. Na Facebooku, je již opravdu těsno. Poslední průzumy říkají, že se průměrný post stránky zobrazí cca 3% uživatelů, nesponzorujete-li jej. Oslovit uživatele na Facebooku je tedy v současné době možno téměř výhradně pouze pomocí cílené reklamy.

Počet firemních twitter účtů pozvolna roste, přiznejme si však upřímně.  Na Twitteru chceme spíše sledovat pro nás zajímavé či významné osoby. Nebo snad ne?

Chceme-li však budovat vztah se zákazníky stálými, či získat nové, je 4sq ideálním prostředím. Drtivá většina konkurence je zatím stále před branami. Uživatele služby si zatím stále dělí jen malé množství firem. Proč tedy bojovat o drobek z koláče na Faceboou, když se můžeme na Foursquare minimálně nasnídat?

Nevyzývám zde k hromadnému úprku z Facebooku, chci jen vyzvat k zamyšlení, zda by pro Váš podnik nebylo vhodné se k Foursquare připojit a začít jej využívat.

Přemýšleli jste nad tím? K jakým závěrům jste došli?

Pokud víte o podniku, kde nabízí zajímavé Specials, případně dobře pracují s vlastním venue, napište, prosím, do komentáře. Uděláte mi radost!

Apel závěrem

Claimujte venues, nabízejte specials. Umístěte nálepku na Váš podnik. Dáte o sobě vědět. Lidé se budou checkovat. Budou vkládat tipy. Získáte zpětnou vazbu a zákazníky, kteří se budou rádi vracet, budete-li jim naslouchat. O zákazníka, který dobrovolně dává všem svým známým vědět, že je ve Vaší kavárně/pivnici/posilovně a je tam spokojen, se přeci pečovat vyplatí!