CSI Lab: 29 žen, 6 problémů a 5 klobouků

Klaudie Semelová   15. 4. 2015


Markeťáci jsou jedná velká rodina. I přes vzájemnou konkurenci jsme zvyklí společně se setkávat a rozvíjet. Proto jsme se s Anetou 25. března vydaly do pražské centrály Google.cz diskutovat na téma ženy v digitálním marketingu. Je nás v oboru opravdu málo, nebo nejsme dostatečně vidět?

CSI Lab (Creative Skills for Innovation Laboratory) obecně označuje diskuse či workshopy zaměřené na získání nových dovedností, kolektivní brainstorming a networking. V tomto případě se český Google zaměřil na genderovou problematiku.

Sešlo se nás 29 holek z mnoha oblastí digitálního marketingu, freelancerky i studentky. A byly jsme všechny pevně rozhodnuté vymyslet způsob, jak přilákat do naší profese více žen.

Google Guest

Proč je v digitálním marketingu málo žen?

Nejprve jsme jako týmy „bojovaly“ a povídaly si, abychom se seznámily a neměly problém upustit uzdu naší kreativitě. Pak jsme definovaly základní problémy, které vycházely z vyplněných dotazníků.

  1. Digitální marketing není pro ženy dostatečně zajímavý.
  2. Ženy v oboru si málo věří.
  3. Jsou málo vidět.
  4. Málo si navzájem pomáhají.
  5. Mají averzi k feministickým tématům.
  6. Nedostatečné zapojení mužů: jak z nich udělat součást řešení problému?

Google.cz CSI LabKoncept CSI Labu

1. Interview

Prvním úkolem bylo definovat problém na reálném základě. Ve dvojicích jsme několik minut zkoumaly postoj druhé v páru a pak v šestičlenném týmu sdílely získané informace. Jakmile jsme měly stanovený konkrétní problém, pokročily jsme dál.

Interview

2. Sticky Notes

Ve druhé části jsme každá napsala 10 možných řešení problému, které jsme rozdělily do souvisejících bloků.

Sticky Notes

3. Sketching

Přestože návrhů byla celá řada, všechny se týkaly stejných oblastí: sebevzdělávání, motivace, mentoring, networking či feedback.

Každá z nás vybrala konkrétní návrh, který zároveň nakreslila. Před týmem jsme popsaly naši volbu a zdůvodnily, proč se nám zdá jako nejlepší varianta. Nakonec jsme všechny hlasovaly a zvolily jeden návrh.

Sketching

4. Five (actually six) Thinking Hats

Metoda šesti přemýšlejících klobouků slouží ke skupinové analýze problému. Díky ní jsme dokázaly určit výhody a nevýhody našeho řešení, byť jsme si „nasadily“ jen pět z těchto barevných klobouků.

Six Thinking Hats

5. Prezentace

Problém jsme definovaly, navrhly jeho řešení a zbývalo je už jen představit ostatním. Návrh každého týmu by se díky svojí propracovanosti mohl rovnou realizovat.

Prezentace

Jaké řešení jsme navrhly?

Problémem není nedostatek šikovných žen. Na vině nejsou ani muži. Problém spočívá v tom, že holky k oboru buď nikdo nepřivedl, nebo nevědí, jak se do něj samy ponořit. Zároveň potřebují získat větší sebejistotu a podpořit, aby si uvědomily, že jsou vážně dobré.

Naším řešením se ve čtyřech případech z pěti stal systém mentoringu. Ten by měl přivádět nové markeťačky, vzdělávat ty stávající, poskytovat jim feedback a posilovat jejich sebevědomí.

Všechna řešení podávala nové nápady pro mentoring. Vznikl i návrh telefonní aplikace, která by komunitu sdružovala.

A co bude s nápadem dál? To se dozvíme po dalším CSI Labu!