Chyby a varování v Merchant feedu a jak se s nimi vypořádat

Aneta Svobodová   21. 7. 2015


Správný XML feed je klíčový pro relevantní produktové kampaně. Co ale dělat, když se produkty v Shopping Ads (dříve PLA) nezobrazují a Google hlásí chyby a varování?  Stačí dodržet několik pravidel a snadno se jich vyvarujete. V článku se nebudu se zabývat nastavením Shopping Ads, ale zaměřím se na chyby v Google Merchant feedu.

Nebojte se zastaralých informací, článek jsme aktualizovali v květnu 2020.

Přejděme k specifikacím XML feedu. Abychom zjistili, zda má feed všechna potřebná data, vstoupíme do GMC (Google Merchant Center), zvolíme klienta a kartu „Zdroje“. Poté se proklikneme na aktuální feed a stáhneme si úplný přehled nebo můžeme po přihlášení do GMC jít na záložku Diagnostika. Google vám řekne, v čem máte chyby a odkáže vás na nápovědu. Některé chyby jsou fatální a brání v zobrazení produktů. Jiné jsou pouze varování a návrhy, jak zlepšit svůj feed.

Nejčastěji se jedná o chyby, které má vyhledávač problém správně přečíst, dále špatný formát značek či nevyužité nepovinné značky pro vylepšení produktů, díky nimž se stávají relevantnějšími pro zákazníky. Pokud se v chybách neumíte vyznat, prostudujte si předem Specifikace zdroje produktůPřehled požadavků na atributy v Google nápovědě.

Na základě zkušeností s našimi zákazníky jsem dala dohromady seznam nejčastějších chyb feedu ve službě GMC, následovaný několika tipy, jak se jim vyhnout.

1. Chybná URL produktu

Hodně webů má nějakou subdoménu nebo alternativní domény. Aby se zabránilo chybě, ujistěte se, že URL výrobků ve feedu (atribut link) obsahují stejný název domény jako ten v GMC. Pokud to není tento případ, budete muset nahradit ve feedu doménu s použitím pravidla mapování nebo nárokovat jinou doménu v GMC.

2. Chybějící doporučený atribut google product category (Missing recommended attribute google product category)

Kategorie produktů slouží k lepšímu vyhledání daného zboží ve službě Nákupy Google, proto uveďte ve feedu dva základní atributy: „typ produktu“ a „kategorie produktu google“. Ujistěte se, že používáte taxonomii společnosti Google při vyplnění pole „google product category“. Své vlastní kategorie můžete i nadále používat v „product type“. Nezapomínejte, že čím podrobnější kategorie máte, tím lépe.

3. Nedostatečné identifikátory produktu: chybí dva ze tří atributů EAN, značka, MPN (insufficient product identifiers: missing two out of three attributes GTIN, brand, mpn)

 • související chyba: neplatná hodnota kódu EAN (invalid GTIN value)
 • varování: nejednoznačný kód EAN (ambiguous GTIN code), kód EAN spadá do rozpětí kódu pro kupóny, kód EAN s omezeným použitím (restricted usage GTIN)

U každého produktu jsou vždy požadovány alespoň dva ze tří identifikátorů produktu. GTIN, Brand (značka) a MPN. Pokud máte již značku, budete potřebovat pouze jeden ze zbývajících dvou. GTIN, v Evropě známý jako EAN, je třináctimístný čárový kód. Měli byste mít tato čísla ve svém systému.

Pokud produkt nemá jedinečné identifikátory, budete muset vytvořit ve feedu další atribut s názvem „identifier exists“ s hodnotou nastavenou na FALSE. Tím dáváte najevo, že identifikátory pro tento produkt neexistují a Google je nebude po vás vyžadovat. Ale pozor, zneužívání může vést k pozastavení účtu GMC.

Další identifikátor MPN (Manufacturer Part Number) se používá k odkazu a identifikaci produktu pomocí pojmenování výrobce. Tento atribut získáte u vašeho dodavatele společně s EANem.

4. Dočasně neschválená položka v důsledku nesprávných cen (Temporary item disapprovals due to incorrect prices)

 • nevhodná manipulace s prodejní cenou nebo zastaralá cena

Pokud máte více než jednu cenu na produktové stránce (např. s a bez daně, s a bez dopravy atd.), ujistěte se, že cena, kterou jste použili ve feedu, je ta správná. Ve většině případů by to měla být konečná cena, kterou zákazník zaplatí. Nicméně správné zacházení s prodejní cenou může být často obtížné.

Jedinou výjimkou je, když si navíc poskytnete prodejní cenu ve feedu společně se slevovou cenou. Na stránce produktu musí být viditelná cena po i před slevou a to vše uvádíme do atributu „price“.

Pokud víte, že budete mít za nějakou dobu produkt ve slevě, můžete vyplnit „sale_price-efective_date“. Atribut nese časové období platnosti „sale_price“. V něm uvedete, jak dlouho bude produkt ve slevě. Pokud není vyplněn, Google bude slevu považovat za platnou. Pozor, pokud byla sleva na stránce již zrušena, může být kvůli tomu pozastaven daný produkt.

5. Zastaralá hodnota atributu dostupnost (Deprecated value for attribute availability)

 • stavy dostupnosti položek

Google již nepodporuje hodnotu atributu „available for order“ a je potřeba jej nahradit atributem „out of stock“. Stav zboží musí být co nejaktuálnější, tedy shodný s informacemi na e-shopu. Dostupnost položek je povinný údaj pro všechny položky. Máme tři atributy dostupnosti:

 • předobjednávka „preorder“
 • skladem „in stock“ 
 • není skladem „out of stock“

Více o zajištění aktuálnosti najdete v nápovědě.

6. Nevyhovující obrázky (Invalid additional images) a další chybějící obrázky (Missing images)

Obrázek je důležitou součástí každé reklamy výrobku. Mezi nejčastější problémy s obrázky patří:

 1. prázdná URL obrázku, broken URL nebo odkaz na stránku produktu místo adresy obrázku - upravuje se v atributu „image-link“
 2. obrázek obsahující loga, obchodní názvy nebo propagační texty
 3. příliš malý obrázek pro oděvní produkt (potřeba nejméně 250×250 pixelů)

Před odesláním URL obrázků do Google překontrolujte, že vedou k fungujícím a správným obrázkům produktů.

7. Zamítnutí položek z důvodu porušení zásad (Automatic item disapprovals due to policy violation)

Zde může být problém v tom, že některé názvy evokují zakázané věci. Google dělá automatizované kontroly, jednotlivé položky identifikuje a poté nezobrazí produkt v Google nákupech. Pokud si myslíte, že Google chybně určil porušení zásad, můžete zažádat o „Ruční kontrolu“. Pokud ani kontrola nepomohla a provedli jste nezbytné změny, obraťte se na svého Googláka (account managera).

8. Neplatné kódovací znaky v popisu (Encoding problem in attribute description)

Ověřte si, že všechny znaky ve feedu spadají do vámi vybraného kódování. V GMC zkontrolujte zda „Zdroj dat“ je nastaven na správné „kódování“, které jste si vybrali (např. UTF-8).

Pozor na to, že Microsoft může používat pro některé speciální znaky kódování CP-1252, zatímco většina internetových stránek a zdrojů dat používá UTF-8. V tom případě ve svých popisech produktů a titulů nahraďte znaky systému Windows uvedené níže odpovídajícími HTML entitami.

Specifické značky a jejich nahrazení do feedu

Snímek obrazovky 2015-07-21 v 12.53.35

9. + 10. Klíčové prvky a cílová země

Následující dva případy nejsou chybové hlášky, ale pokud tyto prvky nesplníte, nebudou se vám produkty v Nákupech Google zobrazovat.

 • klíčové prvky neviditelné na vstupní stránce

Google vyžaduje, aby každá stránka produktu obsahovala minimálně tyto klíčové prvky:

 1. titul
 2. popis
 3. obrázek
 4. cena
 5. měna
 6. dostupnost
 7. tlačítko koupit

Chybí-li jeden z těchto prvků, Google může produkty okamžitě zamítnout. Přesvědčte se, že všechny klíčové prvky jsou zobrazeny na stránce vašeho produktu a jsou aktuální.

 • špatná cílová země

Mnoho inzerentů se snaží použít stejný data feed pro několik zemí. To vede k chybám, protože každý musí být zvlášť lokalizován (např. popisy v místním jazyce nebo ceny v místní měně). Totéž platí pro produktové stránky.

Buďte o krok před konkurencí

Díky Shopping Ads můžete mít výhodu nad konkurencí v případě, že budete udržovat feed v dobré kondici. Budete tedy muset pravidelně řešit chyby ve feedu a využívat aktuálnost informací o produktech na maximum. Společně s Shopping Ads využijte Google Merchant i na dynamický remarketing. V Matějově článku se dozvíte, jak na to.

Takže to s produktovými kampaněmi nevzdávejte, testujte a vyhodnocujte. Můžete dostat na e-shop uživatele za nižší cenu oproti klasickému vyhledávání a získáte relevantnější návštěvnost. A to přece chcete!

Pokud jste narazili na další chyby, podělte se o ně s námi v komentářích. 😉