4 kroky k nastavení Google Ads kampaně ve vyhledávání

Jana Beníčková   20. 11. 2015


Jak jednoduše nastavit klasickou AdWords PPC kampaň ve vyhledávání? Sepsala jsem 4 kroky, podle kterých to hravě zvládne i úplný začátečník. Zjistěte, na co si dát pozor, jak být efektivní a zbytečně neutrácet.

Nebojte se zastaralých informací, článek jsme aktualizovali v květnu 2020.

Než se pustíte do tvorby kampaně, zanalyzujte své zákazníky. Víte, jaká slova a slovní spojení při vyhledávání používají? Ujasněte si, kolik jste ochotni za jejich oslovení PPC reklamou utratit a jaké výsledky považujete za úspěch. Jinými slovy: vytvořte si analýzu klíčových slov, finanční plán a nastavte si marketingový cíl.

Krok první: Vyberte typ kampaně

Budeme nastavovat kampaň pro vyhledávací síť zobrazující reklamu ve vyhledávačích. Na kartě „Kampaně“ proto klikněte na velké + „Přidat kampaň“ a zvolíte cíl „Prodej“, „Potenciální zákazníci“ nebo „Návštěvnost webu.“ Všechny tyto možnosti vedou k typu kampaně „Vyhledávací,“  „Obsahová“ pak zobrazuje reklamu na webech v partnerské síti Google.

Dále můžete (ale nutně nemusíte) vyplnit způsoby, jakými chcete dosáhnout svého cíle. Doporučujeme vytvořit konverzní akci nebo akce, které jsou vzhledem k vašim cílům relevantní.

 

Krok druhý: Nastavení kampaně

Provedu vás pěkně popořadě od shora dolů.

Nastavení názvu kampaně – zvolte ho tak, aby se s ním dobře pracovalo a byl jednoznačný.

Výběr sítí – chcete nastavit kampaň ve vyhledávání, odškrtněte tedy checkbox Obsahová síť, protože se reklama v obou sítích řídí jinými pravidly. Nedoporučuji míchat obě sítě dohromady.

Datum zahájení a ukončení – zde lze nastavit obě data dle vašich potřeb, pokud nic nevyplníte kampaně se spustí ihned a poběží donekonečna.

Možnosti URL kampaně – zde pravděpodobně nebude potřeba nic nastavovat.

Nastavení dynamických reklam ve vyhledávání – nastavujeme klasickou vyhledávací kampaň, takže zde nic vyplňovat nebudeme

Lokality – cílení na správnou lokalitu je jedno z nejdůležitějších. Pamatujte, že sebelepší reklama umístěná na nevhodném místě nikdy nedosáhne vynikajících výsledků. Pomocí oblastí lze cílit reklamy na uživatele, kteří se v určité lokalitě nejen nacházejí, ale také o ni projevili zájem. Nezapomeňte, že lokality můžete i vylučovat.

Google Ads podporuje tři typy geografického cílení:

 • země (cílení na konkrétní stát)
 • oblast v rámci země (chcete-li inzerovat jen v určitých oblastech)
 • okruh určitého místa (umožňuje zobrazovat reklamy v konkrétní vzdálenosti).

Pokud cílíte na více zemí, doporučuji pro každou z nich založit vlastní kampaň.

Jazyky – u volby jazyka se Google řídí tím, v jakém jazyce uživatel používá služby Google. Jazykové a geografické cílení jde přitom ruku v ruce, nezapomeňte je sladit. Pokud cílíte na konkrétní zemi, zapněte „Všechny jazyky“.

Textové reklamy ani klíčová slova Google Ads nepřekládá. Pokud by uživatelé vyhledávali v angličtině, ale rozhraní služeb Google by bylo nastavené na češtinu, vaše reklamy cílené na angličtinu by se jim nezobrazovaly.

Existují ovšem výjimky. „Všechny jazyky“ se nehodí u mezinárodních slov (například hotel). Důležité je, aby jazyk klíčového slova korespondoval s reklamními texty a cílovým webem.

Publika – do kampaní můžete přidat publika a jim posléze nastavit modifikátor nabídky (buď kladný nebo záporný). Publika mohou být vytvořena dle:

 • demografických údajů
 • zájmů a zvyků
 • zájmu o koupi
 • remarketingová a podobná publika
 • kombinace publik

Musíte pak nastavit, jestli se reklamy mají zobrazovat jen těmto publikům (Cílení) nebo všem uživatelům (Pozorování).

Rozpočet – nastavte rozpočet na kampaň dle jejího potenciálu nebo dle dohody s klientem. Doporučuji být na začátku raději konzervativní a rozpočet potom zvyšovat.

Nabídky – v Google Ads existuje několik modelů nabídek. Jejich základní dělení je na ruční nastavení a automatické nastavení.

U ruční CPC musíte nastavit všechny nabídky manuálně, je s tím více práce, ale zas máte vše pod kontrolou. Pokud zvolíte tento model, tak doporučujeme použít eCPC, tedy vylepšenou cenu za proklik. Díky ní můžete získat více konverzí z manuálního nabízení cen. ECPC funguje tak, že zvyšuje max. nabídky CPC u kliknutí, která s větší pravděpodobností povedou ke konverzi. U kliknutí s menší pravděpodobností konverze se max. nabídky CPC sníží.

Automatizované strategie nabídek se snaží optimalizovat kampaně dle nastavených kritérií. Mějte na paměti, že když tyto automaty nastavíte se špatně zvolenými cíli, tak nebudou fungovat správně. Když jsou ale nastaveny správně, ušetří spoustu práce oproti ručnímu nastavení. Každá strategie nabídek má jiné použití a je důležité vybrat ten správný typ, stejně jako zvolit správně cíle.

Typy automatických strategií nabídek:

 • cílová CPA (cena za konverzi)
 • cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)
 • maximalizovat počet kliknutí
 • maximalizovat konverze
 • maximalizovat hodnotu konverze
 • cílový podíl zobrazení

Konverze – nutnost pro správu kampaní i pro automaty založené na dat z konverzí. Bez nich nelze efektivně spravovat kampaně.

Časový rozvrh reklam – zde si můžete nastavit v jaké hodiny a dny se mají reklamy zobrazovat. Nutné je to nastavit především pro služby, které mají omezenou otevírací dobu (například rozvoz jídla).

Střídání reklam – v současné době jsou jen dvě možnosti nastavení: optimalizovat nebo neoptimalizovat. U prvního se zobrazují reklamy s nejlepšími výkony, u druhého se reklamy střídají náhodně. Google doporučuje první možnost, ale pokud chcete testovat reklamy, tak je vhodnou volbou neoptimalizovat.

Rozšíření reklam – pomocí rozšíření vytvoříte viditelnější a lákavější reklamu. Je to vhodný způsob, jak nabídnout zákazníkovi více informací, upozornit na akce či vyzdvihnout jedinečný prodejní argument (Unique Selling Proposition, USP). Obecně platí, že čím více relevantních rozšíření, tím lépe.

V současné době jsou dostupné tyto rozšíření:

 • o odkazy na podstránky
 • o popisky
 • o volání
 • o strukturované úryvky
 • o aplikace
 • o formulářeo zájemnce
 • o propagaci
 • o cenu
 • o lokalitu

Krok třetí: Nastavení reklamních sestav

V tomto kroku nastavíme první reklamní sestavu naší kampaně. Kampaně doporučuji strukturovat do více reklamních sestav , aby jedna sestava měla vždy jen jeden cíl.

Nejprve nastavte název reklamní sestavy tak, aby byl relevantní ke klíčovým slovům. Důležité je zvolit také vhodnou strategii pro pojmenování sestav, a tu důsledně dodržovat.

Potom zvolte výchozí nabídku pro tuto reklamní sestavu. Pro její stanovení můžete vycházet z plánovače klíčových slov, kde zjistíte přibližnou cenu za proklik na každé klíčové slovo.

Nakonec vložte klíčová slova, která jste si pro tuto reklamní sestavu vybrali. Nezapomínejte na shody klíčových slov, jsou stejně důležité jako vlastní klíčová slova.

Krok čtvrtý: Vytvoření reklam

Ve čtvrtém kroku vytvoříme pro uživatele viditelnou část kampaně, tedy reklamu.

V současné době lze využívat dva typy reklam ve vyhledávání: rozšíření textové reklamy a responzivní reklamy ve vyhledávání. Používejte ideálně oba a využívejte všechny dostupné možnosti jejich nastavení.

Doporučuji vytvořit více variant reklam, které jsou od sebe dostatečně odlišné, aby byly odlišné i výsledky. Pomůže vám to jednoznačněji určit, která reklama má lepší výsledky.

Následuje rekapitulace právě vytvořené kampaně, kde si můžete zkontrolovat souhrnné informace o právě vytvořené kampani. A to je všechno, právě jste vytvořili svou první kampaň!

Pokud si nejste jistí, neváhejte nás kontaktovat. AdWords vám rádi pomůžeme nastavit.