MÜPO

Uživatelský výzkum a nový web pro stavební firmu MÜPO

duben 2021 – současnost

Prodávat více střech, ukotvit náborovou komunikaci a obecně se lépe prezentovat navenek. Hlavní záměry a cíle stavební firmy MÜPO jsme přetavili do nového webu na míru – stavěli jsme na výzkumu mezi zákazníky, obchodními partnery i zaměstnanci a technicky na redakčním systému Drupal. Přečtěte si, jak celý proces probíhal. 👇

logo MÜPO

MÜPO

Společnost MÜPO, spol. s r.o. je renomovaná střechařská firma z Jižní Moravy. Její historie sahá až do roku 1992, kdy se začala specializovat na výstavbu a rekonstrukci všech typů střech, a to v plném rozsahu klempířských, pokrývačských a tesařských prací. V současnosti se zaměřuje také na zelené střechy, provětrávané fasády a dřevostavby.

Jak jsme postupovali

DEFINICE CÍLOVÉ SKUPINY

a přiřazení hlavních komunikovaných témat

SESTAVENÍ CESTY ZÁKAZNÍKA

a jeho nákupního chování

SBĚR MATERIÁLŮ

k novému webu

SESTAVENÍ PODKLADŮ
PRO UŽIVATELSKÝ VÝZKUM

cílové skupiny - zákazníci / obchodní partneři, zaměstnanci

UŽIVATELSKÝ VÝZKUM

a následná úprava struktury a obsahu strategie

VYTVOŘENÍ WIREFRAMU

jednotlivých stránek na webu

VYTVOŘENÍ VIZUÁLNÍ PODOBY

na základě brand manuálu

VYTVOŘENÍ WEBOVÉ ŠABLONY

a nasazení do redakčního systému DRUPAL

Uživatelský výzkum

V uživatelském výzkumu jsme pracovali se základními cílovými skupinami – zákazníci / obchodní partneři a zaměstnanci.

U zákazníků / obchodních partnerů bylo zapotřebí zjistit, jakým způsobem vybírají svého dodavatele; kdo o výběru rozhoduje; na základě jakých kritérií a zároveň, co může být při výběru dodavatele překážkou.

V případě zaměstnanců jsme se zaměřili na zjednodušenou tvorbu hodnot v zaměstnání (EVP). To, jak si vybírají svého zaměstnavatele; jak vypadá proces změny práce; čeho si na práci v MÜPO cení; co je pro práci řemeslníka specifické a s čím se setkali v předchozích zaměstnání.

EVP

EVP (Employer Value Proposition) je soubor benefitů a hodnot, které firma nabízí svým zaměstnancům. Jedná se o způsob, jak se odlišit od konkurence, přilákat kvalitní zaměstnance a udržet si ty stávající spokojené.

Abychom zjistili veškeré potřebné informace, použili jsme kombinaci následujících výzkumných metod: desk research, hloubkové rozhovory a card sorting. Na základě desk research jsme vytvořili prvotní hypotézy, které jsme ověřili hloubkovými rozhovory. Pomocí card sortingu jsme zjistili, jakým způsobem informace využít v rámci webových stránek a na co je kladen největší důraz.

Desk research

Desk research jako metoda výzkumu spočívá ve sběru a analýze dostupných písemných a elektronických zdrojů. Umožňuje získat relevantní data a poznatky bez přímého kontaktu s respondenty. Jedná se o efektivní, rychlou a cenově dostupnou metodu získávání informací pro analýzu, hodnocení a rozhodování.

Hloubkové rozhovory

Hloubkové rozhovory se řadí mezi kvalitativní metody výzkumu a slouží ke zkoumání názorů, postojů a zkušeností lidí. Pomocí otevřených otázek se výzkumník snaží podpořit diskuzi, zkoumá motivace, pocity a perspektivy respondentů. Díky tomu získá detailní vhled do problematiky, kterou se zabývá. Závěry nelze zobecnit na širší populaci, spíše umožňují získat podrobnější informace k dalšímu ověřování kvantitativními metodami. Hloubkové rozhovory přináší lepší pochopení nákupního chování a potřeb zákazníka.

Card sorting

Card sorting slouží k uspořádání informací do kategorií. Respondenti třídí karty podle svých vlastních kritérií, čímž umožňují identifikovat přirozené vzorce organizace a struktury. Používá se při návrhu informační architektury, uspořádávání obsahu na webových stránkách a vývoji taxonomií.

Díky uživatelskému výzkumu jsme získali cenné informace pro tvorbu wireframu webu a textového zadání pro grafika. Zároveň jsme zjistili, co může společnost MÜPO využít pro náborové kampaně.

Wireframe nového webu

Ukázka části wireframu nového webu

Jan Nobilis
vedoucí vývoje
a jednatel

Do procesu uživatelského výzkumu se vždy snažíme co nejvíc zapojit klienta. Zjištěné informace od jeho zákazníků a potenciálních zaměstnanců jsou jedny z nejcennějších, které může majitel firmy získat.

Jan Nobilis
vedoucí vývoje
a jednatel

Tvorba webu

Na základě wireframů jednotlivých stránek a textového zadání pro grafika jsme vytvořili vizuální návrh webu tak, aby korespondoval s brand manuálem firmy. Grafické návrhy jsme převedli do webových šablon a následně je nasadili do redakčního systému Drupal.

Po předání grafického návrhu je proces tvorby webu obvykle podobný. Z grafického designu je potřeba vytvořit webové šablony, které jsou napojené na redakční systém. Poté je nutné vyřešit náročnější prvky na backendu (v tomto případě to byly různé filtrace realizovaných projektů) a nasadit analytické prvky. Následně všechno otestovat a seznámit klienta s redakčním systémem, aby byl schopen sám spravovat a aktualizovat obsah webových stránek.

Grafický návrh nového webu

Jan Nobilis
vedoucí vývoje
a jednatel

Rád vytvářím weby pro klienty napříč obory. Díky tomu se dozvím mnoho nových a zajímavých informací, které jsou mimo mou vlastní oblast odbornosti. Tím, že jsme provedli uživatelský výzkum pro vývoj nového webu pro řemeslníky a investory staveb, jsme byli schopni nahlédnout do jejich myšlení a rozšířit své obzory i v těchto oblastech.

Jan Nobilis
vedoucí vývoje
a jednatel

Co klient spoluprací získal

  1. Moderní web zaměřený na klíčové cílové skupiny.
  2. Webovou prezentaci nasazenou na bezpečném a otevřeném redakčním systému bez jakéhokoliv licenčního omezení (žádný vendor lock-in). Systém průběžně spravujeme a aktualizujeme.
  3. Informace, které mu pomáhají v komunikaci se zákazníky a zaměstnanci.
Martin Polášek
jednatel

Na igloonet se bez váhání obrátím vždy, když potřebuji pomoct s kampaněmi, digitální identitou, webem, mailhostingem nebo reklamou. Někdy jsem přemýšlel, jestli to u konkurence nedokážeme vyřešit levněji. Zjistil jsem ale, že výsledky nikdy nebudou tak kvalitní, jaké jsem si představoval. Jedeme v tom spolu už více než 15 let a nechystáme se to měnit.

Martin Polášek
jednatel

Pojďme probrat, jak pomůžeme vašemu projektu

Přijedeme za vámi nebo se můžeme potkat u nás v Brně či Praze
konzultace je ZDARMA
Profilovka Jan Nobilis