Individuální školení pro STUDENT AGENCY

školení PPC SEO
Spolupráce: září 2014 - únor 2015
Projekt: studentagency.cz

Veškeré marketingové aktivity si řídíme sami, proto je pro nás nezbytné získat občas nový pohled na věc - mimo naši bublinu.


Martin Chomča

HR Generalista


Domluvte si schůzku zdarma

Zadání

Ukázat marketingovému týmu STUDENT AGENCY novinky v online marketingu a přinést čerstvé nápady zvenčí.


Rozsah projektu

  • brandová komunikace
  • tvorba marketingových kampaní
  • SEO
  • PPC


Historie spolupráce

Vzhledem k šířce záběru témat, kterými chtěl klient se svým týmem projít, jsme školení rozdělili do série workshopů. Ty probíhaly od září 2014 do února 2015. Provedli jsme inhouse marketingový tým STUDENT AGENCY procesem tvorby online kampaní, brandingem i novinkami v PPC a SEO za poslední léta. U všech témat jsme kladli důraz na možnost okamžitého využití. Nepřednášeli jsme pouze teoretické základy, ale vše ukazovali na konkrétních příležitostech.

Zaměření klienta

STUDENT AGENCY je největší cestovní agentura v České republice, největší prodejce letenek i jízdenek na trhu a největší agentura pro prodej jazykových a pracovních pobytů v zahraničí.


Můžeme pomoci i vám

Zaujali jsme vás? Domluvte si konzultaci zdarma.

Jsem Google trenér pro Automatizace. Kromě nich s klienty řeším propojování marketingu s daty – nejraději vyhodnocování kampaní, s přesahem do práce s customer value modely. Konzultuji a školil jsem například pro Kiwi, Student Agency, T‑mobile.

Adam Šilhan

vedoucí marketingu

Adam Šilhan