Kiwi.com

Mentoring interního týmu
- data a marketing

Září 2018 - květen 2020

Dvakrát měsíčně jsme konzultovali marketingové analýzy - pomáhali s pochopením souvislostí, které analýzy mají, jak k nim přistoupit a jaká doporučení na jejich základě udělat. Postupně jsme spolupráci rozšířili o výkonnostní kampaně na sociálních sítích a e-mailing.

Kiwi má vlastní marketingový i analytický tým, který zpracovává pro marketing analýzy a celkově mu pomáhá v práci. Pro Kiwi tedy fungujeme částečně tak, že některé věci zpracováváme sami (například v rámci e-mailingu), ale primárně je naše spolupráce konzultačně-mentorská.

logo společnosti Kiwi.com
ilustrativní fotografie kohoutků na vodu v koupelně

Analytické projekty

CLV, či zákaznická báze - Náš první projekt byla Customer Lifetime Value (CLV). Cílem bylo dojít k maximální částce, kterou se Kiwi.com vyplatí investovat do akvizice nového zákazníka (Cost per Acquisition - CPA), tak aby zůstalo stále ziskové a přitom zbytečně nebrzdilo potenciál.

Vzhledem k tomu, jak rychle v posledních letech Kiwi.com rostlo a jak se jim rozrůstaly marketingové kanály, nemohli jsme spolehlivě využít běžné prediktivní modely pro spočítání budoucích zisků - historická data totiž v tomto případě nejsou dobrým základem pro odhad dalšího vývoje.

Využili jsme tedy místo CLV Customer Base Analysis, které není závislé na budoucí hodnotě zákazníků, a maximální CPA jsme tak určili na základě průměrné historické hodnoty zákazníka extrapolované o současné aktivity.

Inkrementalita (vyhodnocení vlivu propagace na rozvíjejícím se trhu) - Dalším větším projektem byla příprava experimentu pro vyhodnocení posílení propagace na rozvíjejících se trzích. Cílem bylo vyhodnotit, jaký přínos ve skutečnosti tyto aktivity mají a lépe tak do budoucna predikovat podobné aktivity.

Z dalších analytických projektů, které řešíme stojí určitě za zmínku reporting pro marketing spojený s doporučeními na úpravy OKRs (celofiremních cílů), designování A/B testů, přístupy k vyhodnocování kampaní a způsob atribuování nákladů vzhledem ke zpoždění marketingových aktivit.

Karel Souček
exVP of Growth, Kiwi.com

Spolupráce se společností igloonet je výborná. Zadání plní na 100 % a zároveň chodí s vlastními nápady.

Karel Souček
exVP of Growth, Kiwi.com

Sociální sítě

Konzultace k výkonnostním kampaním na sociálních sítích - Působíme jako partner, který pomáhá otevřít občas tunelové vidění interních týmů. Největší smysl podle nás mají konzultace v přípravné fázi, kdy pomáháme specialistům ujasnit si plán propagace, a ve fázi vyhodnocování, kdy probíráme, jaké poznatky si vzít pro příští kampaně.

ilustrativní fotografie kohoutků na vodu v koupelně

E‑mailing, push notifikace

Realizace blast e-mailových kampaní - Validovali a doplnili jsme workflow pro zadávání hromadných e-mailových kampaní z dalších oddělení a dál zajišťujeme jejich zpracování. Retenčnímu týmu jsme tak uvolnili ruce pro strategičtější práce.

Práce s Exponeou, příprava automatizovaných e-mailů - Kiwi.com využívá pro orchestraci marketingových e-mailů Exponeu. S interním týmem řešíme jak nastavování jejich workflow, tak samotné kódování e-mailů.

Konzultace k e-mailové strategii, technickému pozadí e-mailingu a push notifikacím- Většinou se interním týmům nevyplácí mít člověka na technickou stránku e-mailingu. Ať už je to práce s API, či s Jinjou (Python template engine, který Exponea využívá). Kiwi.com jako technologická firma má i v tomto technické zázemí velmi dobré, fungujeme tedy jako poradní hlas, či řešíme složitější nastavení.

Mentoring interního týmu - Pravidelně se potkáváme s e-mailingovým týmem, snažíme se rozvíjet způsob, jakým nad e-mailingem přemýšlí, případně procházíme specifické možnosti nastavení.

Lucie Pezlarová
Head of Analytics, Kiwi.com

S Adamem spolupracujeme již od roku 2018. Pomáhá analytikům i marketingovým manažerům Kiwi.com nastavit vhodné postupy pro vyhodnocování celého portfolia marketingových aktivit tak, aby výsledný reporting dával smysl a hodnoty byly použitelné pro rozhodování.

Růst Kiwi.com, rozdílné trhy a narůstající spektrum marketingových kanálů vyžaduje velmi expertní přístup k vyhodnocení a návrhu budoucích aktivit. Adam je v tomto prostředí pro Kiwi.com velkou oporou, přináší ověřené znalosti, zdravý rozum, nové poznatky z analytických konferencí a vždy dokáže říci, kam jeho expertiza sahá a co je třeba prokázat jinak.

Nastavovali jsme pod jeho vedením firemní cile pro kampaně, počítali Customer Lifetime Value, tvořili reporty a vyhodnocovali inkrementální testy. Adam je předním expertem a navíc důvěryhodným a organizovaným partnerem pro diskusi; spolupráce s ním si velmi vážím. Věřím, že kooperace s Kiwi.com bude úspěšně pokračovat i nadále.

Lucie Pezlarová
Head of Analytics, Kiwi.com

Pojďme probrat, jak pomůžeme vašemu projektu

Přijedeme za vámi nebo se můžeme potkat u nás v Brně či Praze
konzultace je ZDARMA
Profilovka Adam Šilhan