Reference na marketingové práce pro FSI VUT

AdWords Facebook Sklik
Spolupráce: 2012 - současnost
Projekt: fme.vutbr.cz

Provedení kampaně přispělo k nečekaně vyššímu počtu podaných přihlášek do bakalářského studia.


prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D

proděkan FSI VUT

prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D


Domluvte si schůzku zdarma

Zadání

Zvýšit počet podaných přihlášek.


Rozsah projektu

V roce 2012 proběhly dvě velké kampaně na sociálních sítích pro zvýšení počtu přihlášených studentů do prvního ročníku Fakulty strojního inženýrství. Po první kampani dosáhla fakulta největšího počtu přihlášených za posledních 5 let i navzdory menšímu počtu maturantů. Při příležitosti veletrhu Gaudeamus 2012 jsme pro VUT realizovali také doprovodnou kampaň na Facebooku. V následujících letech jsme naši spolupráci úspěšně rozšířili o kampaně v Google AdWords a Seznam Sklik.


Historie spolupráce

S Fakultou strojního inženýrství spolupracujeme již čtvrtým rokem a stále se nám daří i přes měnící se situaci na poli vzdělávání zvyšovat počty přihlášených studentů.


Zhodnocení zadavatele

Se spoluprací s firmou igloonet jsme velmi spokojeni. Jejich příprava i realizace reklamních kampaní se vyznačuje bezproblémovou komunikací o cílení, časových požadavcích, náplni i finančních otázkách. Provedení přispělo k nečekaně vyššímu počtu podaných přihlášek do bakalářského studia, a to v situaci, kdy na srovnatelných fakultách v ČR tyto počty klesají.

Zaměření klienta

Fakulta strojního inženýrství je s celkovým počtem téměř 4500 studentů a 15 odbornými pracovišti druhou největší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Každým rokem fakultu absolvuje přibližně 750 absolventů, kteří nemají problémy s uplatněním na trhu práce.


Můžeme pomoci i vám

Zaujali jsme vás? Domluvte si konzultaci zdarma.

V igloonetu jsem šestým rokem a pod mým vedením se náš marketingový tým rozrostl trojnásobně. Konzultuji a pomáhám se strategií klientům jako Kiwi, T-Mobile nebo Student Agency. Přednáším a školím o online marketingu a pomůžu s ním i vám.

Adam Šilhan

vedoucí marketingu

Adam Šilhan