FSI VUT

Dlouhodobá spolupráce na náborových kampaních studentů

jaro 2012 až současnost

Fakulta strojního inženýrství se pyšní nejen titulem „nejvyšší vysoká” – její budova má 74 metrů –, ale také největším počtem studentů ze všech strojáren v republice – fakultu jich navštěvuje přes 4 200.

Od roku 2012 se společně snažíme toto číslo zvyšovat, jak kampaněmi napříč Českem a Slovenskem, tak celosvětovými kampaněmi na nábor zahraničních studentů. Těší nás, že každý rok studium dokončí přibližně 1000 absolventů, kteří nemají problémy s uplatněním.

logo FSI VUT

Cíle spolupráce

  • Udržet a navýšit počet přihlášek i přes nepříznivé demografické vyhlídky
  • Zvýšit povědomí o FSI jako přední české strojírenské fakultě mezi maturanty

Google a Seznam

Přestože jde primárně o e-commerce kanály, využíváme naplno sílu dvou hlavních vyhledávačů také při náborových kampaních. Cílíme v nich jak na konkrétní, brandové vyhledávací dotazy, tak přímo oborové. Vzhledem k techničtějšímu zaměření oborů volíme rozdílné bidovací strategie na muže a ženy a pohlaví cílové skupiny přizpůsobujeme i textace.

Využíváme také reklamy v obsahové síti, kde se na relevantních webech snažíme získat pozornost naší cílovky. Součástí kampaně je také podpora offline aktivit fakulty souvisejících s akvizicí nových studentů, třeba Dnů otevřených dveří.

Sociální sítě

Hlavním kanálem pro zvýšení povědomí o Fakultě strojního inženýrství mezi maturanty je Facebook, v posledních letech doplněný o Instagram. Na základě demografických dat, kterými o uživatelích tyto sociální sítě disponují, dokážeme najít přesnou cílovou skupinu doplněnou také publiky podobnými dosavadním zájemcům a studentům. Potenciální uchazeče oslovujeme napříč zařízeními i reklamními platformami.

Facebook využíváme také jako remarketingový nástroj. Pomocí měřících kódů umíme oslovit uchazeče v různých fázích procesu rozhodování až po podání samotné přihlášky. K remarketingu využíváme také dynamickou propagaci oborů skrze produktový katalog, který je běžný u e-commerce klientů. Zboží zde však nahradily studijní obory, které uživatelům ukazujeme pár dní po zobrazení webu.

Narozdíl od Googlu a Seznamu, kteří člověka identifikuji na základě jeho cookies v prohlížeči, má Facebook tu výhodu, že rozpoznává napříč zařízeními. Dokáže konkrétního uživatele najít na mobilu, počítači i tabletu, a my tak doměříme třeba vliv reklamy na Instagramu, i když si student podá přihlášku přes Google.

Analytika a návrh webu

Kampaň, jejíž zásah nedokážete změřit, je špatná kampaň. Správně nasazenou analytiku považujeme za polovinu úspěchu, proto (s pomocí rodu House of Řezáč), nasazujeme měřící kódy tak, abychom mohli remarketovat uživatele napříč univerzitními weby i v jednotlivých krocích přihláškového formuláře a segmentovat je do příslušných publik. Zároveň vylučujeme z kampaní stávající studenty i zaměstnance, které reklama na vlastní alma mater nemusí zrovna zajímat.

Mluvit se snažíme i do podoby webu, podíleli jsme se na návrhu stránek, který poté fakulta sama realizovala.

Zahraniční kampaň

V roce 2017 jsme se popasovali s výzvou zvýšit počet přihlášek na zahraniční studijní programy fakulty. Hlavním kanálem pro seznámení evropských studentů s FSI se stal Facebook, který nám umožnil najít věkově i zájmově podobné uživatele stávajícím studentům.

Vzhledem k omezenému rozpočtu jsme si nemohli dovolit zacílit na každý stát zvlášť, proto jsme se rozhodli rozdělit publika na západ, východ, sever a střed Evropy. Po krátkém testování jsme navíc vybrali TOP státy, mezi které jsme alokovali větší část rozpočtu.

Mgr. Kateřina Růžičková
marketingová manažerka

igloonet je náš lety prověřený partner, na kterého se můžeme při realizaci online náborových kampaní 100% spolehnout. Dlouhodobá spolupráce umožňuje navázat na osvědčené prvky z přecházejících kampaní, ale igloonet každý rok přichází také s marketingovými novinkami. Kampaně hodnotíme velmi pozitivně, fakultě se daří udržet optimální počet studentů bakalářského studia.

Mgr. Kateřina Růžičková
marketingová manažerka

Shrnutí

Spolupráce s Fakultou strojního inženýrství je pro nás ukázkou ideálního dlouholetého partnerství. Každý rok implementujeme novinky a posouváme kampaně dál. I přes narůstající konkurenci (marketingovou i akademickou) se nám daří počet přihlášených studentů držet.

Pojďme probrat, jak pomůžeme vašemu projektu

Přijedeme za vámi nebo se můžeme potkat u nás v Brně či Praze
konzultace je ZDARMA
Profilovka Adam Šilhan