fekt vut

Zastavit propad počtu podaných přihlášek

2016 - 2021

Jak se nám povedlo zastavit propad podaných přihlášek u Fakulty elektrotechniky? S FEKTem dlouhodobě spolupracujeme na marketingu sociálních sítí. Cílem je oslovovat potenciální studenty v průběhu celého roku.

logo FEKT VUT
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy a zahraniční styky, Vedoucí ústavu

Spolupráce se společností Igloonet je z našeho pohledu velmi přínosná. Musíme vyzdvihnout profesionalitu pracovníků firmy, jejich kreativitu a nápady, které pomáhají fakultě řešit problém nedostatku dobrých studentů na technické univerzitě. Díky spolupráci se fakultě daří uchazeče o studium oslovovat atraktivním způsobem a se zapálením pro elektrotechniku.

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy a zahraniční styky, Vedoucí ústavu

Pojďme probrat, jak pomůžeme vašemu projektu

Přijedeme za vámi nebo se můžeme potkat u nás v Brně či Praze
konzultace je ZDARMA
Profilovka Adam Šilhan