Individuální školení Facebook reklamy pro Contours

školení Facebook remarketing
Spolupráce: jaro 2015
Projekt: contours.cz

Školení rozhodně doporučujeme každému, kdo chce mít kontrolu nad svými kampaněmi.


Marek Klemens, DiS.

Area Manager

Marek Klemens, DiS.


Domluvte si schůzku zdarma

Zadání

Připravit školení na míru včetně struktury pro efektivní využití možností Facebook reklamy. Zaškolit klienta jak v teoretické, tak praktické rovině.


Rozsah projektu

  • identifikace cílů a cílových skupin
  • konzultace při technické přípravě reklamního účtu
  • nastavení systému práce s osloveným publikem za využití různých rovin Facebook reklamy včetně remarketingu
  • celodenní školení Facebook reklamy
  • praktické zaškolení do správy připravené struktury kampaní

Průběh spolupráce

Na počátku měl klient zájem čistě o školení Facebook reklamy. Po několika telefonických konzultacích jsme se společně rozhodli, že mnohem efektivnější bude připravit rámec, který bude schopen po zaškolení dlouhodobě využívat pro své komerční účely. Poté, co bylo nastaveno vše nezbytné, jsme uspořádali školení za účasti naší interní lektorky Veroniky Jozifové a tří zástupců z klientské strany. Zadavatel byl s jeho výsledkem spokojen a především je nyní schopen spravovat své kampaně sám bez závislosti na dalším externím článku.


Zhodnocení zadavatele

Na školení oceňujeme zejména připravenost školitelky. Informace a materiály, s nimiž jsme pracovali, byly připraveny přímo na míru, díky čemuž bylo školení skutečně praktické. Nejprve jsme získali přehled napříč možnostmi facebookové reklamy, poté jsme pracovali na konkrétních nastaveních přímo v našem inzerentském účtu. Díky tomu jsme znalosti ze školení ihned využili pro naši firmu. Školení rozhodně doporučujeme každému, kdo chce mít kontrolu nad svými kampaněmi a má zájem o práci s pokročilými možnostmi, mezi něž patří například remarketing. A právě remarketing byl pro nás tou nejzajímavější záležitostí.

Zaměření klienta

Firma Contours, s. r. o. je součástí mezinárodní franchisové sítě posiloven pro ženy a provozuje po celé České republice celkem 27 poboček. Nabízí unikátní kruhový trénink s důrazem na redukci tělesné hmotnosti a vyznačuje se jedinečným osobním přístupem ke svým klientkám.


Můžeme pomoci i vám

Zaujali jsme vás? Domluvte si konzultaci zdarma.

Jsem Google trenér pro Automatizace. Kromě nich s klienty řeším propojování marketingu s daty – nejraději vyhodnocování kampaní, s přesahem do práce s customer value modely. Konzultuji a školil jsem například pro Kiwi, Student Agency, T‑mobile.

Adam Šilhan

vedoucí marketingu

Adam Šilhan