BORGERS

Náborové kampaně – od výzkumu přes definici EVP až po nastavení a správu

prosinec 2020 – září 2021
Široká analýza a kvalitativní výzkum
Nastavení EVP pro velkou výrobní firmu
Okamžitý nábor i dlouhodobá komunikace

Zadání / cíl:

Borgers, působící v oblasti automotive, chce výrazně navýšit počet kmenových zaměstnanců (oproti těm agenturním) a nastartovat procesy pro posílení náboru v následujících letech.

logo Borgers

Komunikace na reálných základech

Náborové kampaně u výrobních firem nejsou tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Není možné je jen tak bezhlavě spustit a poté kontrolovat, kolik životopisů za den přijde.

Výrobní společnosti jsou specifické v tom, že se potýkají s otázkami bezpečnosti, pracovního prostředí a agenturních pracovníků. Do toho je potřeba počítat s obdobím, kdy se firmě daří více (nabírají se noví zaměstnanci), nebo naopak hůře (dochází k propouštění, plánují se odstávky). Kombinací těchto situací vzniká potenciálně výbušný mix, který často ovlivňuje vnímání společnosti lidmi z jejího okolí.

Na začátek bylo pro nás proto nezbytné zjistit:
 1. jaké je vnímání firmy v okolí a mezi stávajícími zaměstnanci;
 2. jak vypadá srovnání s konkurencí;
 3. co jsou silné body, na kterých můžeme komunikaci postavit;
 4. na co si naopak v komunikaci dát pozor;
 5. jak vypadá cesta potenciálního kandidáta – od prvního kontaktu se společností až po podepsání pracovní smlouvy.
Adam Šilhan
vedoucí obchodu a rozvoje

Abychom si v komplexní spolupráci vytvořili co nejreálnější obrázek vnitřního i vnějšího vnímání společnosti, zvolili jsme široké spektrum metod – od desk research a interních workshopů přes polootevřené hloubkové rozhovory až po širokou analýzu zmínek a konkurence.

Adam Šilhan
vedoucí obchodu a rozvoje

Employer Value Proposition jako ideální páteř komunikace

Je mnoho způsobů, jak Employer Value Proposition (zkráceně EVP), tedy v základu jakousi hodnotovou nabídku zaměstnavatele, nastavit. My se zaměřujeme na to, aby EVP nebylo pouze „wishful thinking“ cvičení, ale aby opravdu reflektovalo realitu a HR se tak o něj mohlo opřít. Proto je důležité ho nejen správně nastavit, ale i průběžně aktualizovat.

EVP zpracováváme jako syntézu několika oblastí:
 • vnímání firmy vnějším okolím;
 • aktivity konkurence;
 • vnímání firmy managementem a HR;
 • vnímání firmy samotnými řadovými pracovníky.
Eliška Hypšmanová
marketingová specialistka

Pro výzkum mezi zaměstnanci jsme zvolili polostrukturované hloubkové rozhovory, umožňující se držet jasného postupu, ale s velkou mírou volnosti odbočit. Na kvalitativní výzkum, pod který hloubkové rozhovory spadají, je pak vždy dobré navázat také kvantitou, ověřující sílu či důležitost nových zjištění a hypotéz.

Eliška Hypšmanová
marketingová specialistka

EVP vytváříme podle našeho konceptu C5 (Culture, Career, Collective, Compensation, Content). Víme tak, v kterých oblastech má klient silné a slabé stránky a jak s nimi dál pracovat. V rámci dlouhodobé komunikace můžeme koncept C5 využít jako hlavní témata, u krátkodobé kampaně pomůžou s jasným odlišením.

Ukázka mindmapy témat k obsahové strategii.

Dlouhodobá komunikace

Na novou EVP už jsme mohli navázat akčním plánem:
 • vytvořením obsahového plánu;
 • rozpracováním ukázkového redakčního plánu (první 3 příspěvky jsme pro Borgers připravili sami);
 • přípravou propagační struktury pro příspěvky; navržením vizuálních prvků a šablon pro bannery tak, aby byly příspěvky Borgers na první pohled rozpoznatelné;
 • školením práce se sociálními sítěmi – jak uvést obsahový plán v život;
 • s doporučeními k úpravám náborových stránek, aby lépe předávaly hodnoty společnosti a odpovídaly na otázky kandidátů.

Krátkodobá komunikace

Binet Field pravidlo o vyvážení dlouhodobé a krátkodobé komunikace platí v HR marketingu stejně jako v retailu. Navíc vzhledem k tomu, jak velké životní rozhodnutí je nastoupit někam do nové práce, „nákupní proces“ nového zaměstnance je zpravidla výrazně delší.

Krátkodobá komunikace pracuje s tím, že potenciální kandidáti budou postupně přicházet do styku s tou dlouhodobou. Tudíž není nutné do kampaně „dostat všechno“.

Lukáš Havlík
vedoucí marketingu

V praxi jde pak o to, abychom správně zkombinovali velikost a rozdělení mediálního rozpočtu mezi jednotlivé kanály, šíři cílení a počet, hloubku a srozumitelnost komunikovaných témat.

Na základech nové EVP nastavujeme krátkodobé kampaně pro okamžité obsazení volných pozic, ale také dlouhodobou, hodnotovou propagaci. Díky ní roste známost značky zaměstnavatele v nastavených konotacích, díky čemuž dokážeme dlouhodobě nabrat více kvalitních lidí a za nižší vstupní náklady

Lukáš Havlík
vedoucí marketingu

Ukázka dlouhodobé a krátkodobé komunikace (příspěvky z dubna 2021)

Co to Borgers přineslo

 • Nestranný pohled z vnějšího prostředí na Borgers jako značku zaměstnavatele – jak ji vnímají lidé z okolí i samotní zaměstnanci;
 • pojmenování silných stránek, na kterých mohou Borgers stavět, i míst ke zlepšení či k lepší komunikaci;
 • zpracovanou dlouhodobou komunikaci, kterou převzal a dále rozvíjí interní tým. Navíc díky níž se postupně zlepšuje vnímání Borgers mezi potenciálními zaměstnanci.

Pojďme probrat, jak pomůžeme vašemu projektu

Přijedeme za vámi nebo se můžeme potkat u nás v Brně či Praze
konzultace je ZDARMA
Profilovka Adam Šilhan