Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
webhosting:quota [25. 09. 2014 16:24]
sobol
webhosting:quota [25. 09. 2014 16:26] (aktuální)
sobol
Řádek 2: Řádek 2:
 U našeho webhostingu máte možnost dle Vašich potřeb měnit rozdělení dostupného prostoru mezi vaši webovou aplikaci a vaše emaily. Toto rozdělení můžete provést v naší [[https://​admin.igloonet.cz/​|administraci]] v detailu vašeho webhostingu. U našeho webhostingu máte možnost dle Vašich potřeb měnit rozdělení dostupného prostoru mezi vaši webovou aplikaci a vaše emaily. Toto rozdělení můžete provést v naší [[https://​admin.igloonet.cz/​|administraci]] v detailu vašeho webhostingu.
  
-Co se ale stane pokud mi na jedné ze služeb dojde volný přidělený prostor?  +**Co se ale stane pokud mi na jedné ze služeb dojde volný přidělený prostor?**  
-Pokud dosáhne obsazený prostor nastaveného limitu, bude vám automaticky zaslán email a máte možnost do 7 dnů situaci vyřešit. Ať už promazáním dat či přerozdělením volného prostoru, případně objednáním dalšího místa na našich serverech. Pokud by nebyl do 7 dnů problém z místem z vaší strany vyřešen, nebude možné již žádné další soubory pod vašim uživatelem uložit a to do té doby dokud nebude kvóta navýšena či soubory vymazány. Ke stejné situaci ale dojde pokud přesáhnete přidělený prostor skokově o více jako 10%. V tomto případě nebude možné ukládat pod vašim uživatelem další soubory okamžitě.+ 
 +Pokud dosáhne obsazený prostor nastaveného limitu, bude vám **automaticky zaslán email** a máte možnost do **7 dnů** situaci vyřešit. Ať už promazáním dat či **přerozdělením** volného prostoru, případně ​**objednáním** dalšího místa na našich serverech. ​ 
 +Pokud by nebyl do 7 dnů problém z místem z vaší strany vyřešen, nebude možné již **žádné další soubory** pod vašim uživatelem uložit a to do té doby dokud nebude kvóta navýšena či soubory vymazány. Ke stejné situaci ale dojde pokud přesáhnete přidělený prostor ​**skokově o více jako 10%**. V tomto případě nebude možné ukládat pod vašim uživatelem další soubory okamžitě.
  
 **Jak zjistím aktuálně obsazený prostor?** **Jak zjistím aktuálně obsazený prostor?**
   * Přihlásím se na server ihawk.igloonet.cz přes SSH pomocí svého uživatelského jména. Aktuální stav obsazeného prostoru se vám zobrazí přímo po přihlášení.   * Přihlásím se na server ihawk.igloonet.cz přes SSH pomocí svého uživatelského jména. Aktuální stav obsazeného prostoru se vám zobrazí přímo po přihlášení.