Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

webhosting:cron [25. 09. 2014 15:43]
sobol vytvořeno
webhosting:cron [25. 09. 2014 16:08] (aktuální)
sobol
Řádek 9: Řádek 9:
  
 **Nastavení automatických úloh provedete následovně:​** **Nastavení automatických úloh provedete následovně:​**
-  * přihlásíte se na server ihawk.igloonet.cz pod svým uživatelským účtem a spustíte příkaz <​code>​crontab -e</​code>​+  * přihlásíte se pomocí SSH na server ihawk.igloonet.cz pod svým uživatelským účtem a spustíte příkaz <​code>​crontab -e</​code>​
   * zadejte požadované úlohy ​   * zadejte požadované úlohy ​
     * stiskněte klávesu i nebo Insert pro přechod do režimu editace     * stiskněte klávesu i nebo Insert pro přechod do režimu editace