Toto je starší verze dokumentu!


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

====== Webhosting ====== * [[webhosting::dns|Nastavení DNS]] * [[webhosting::emaily|Přístup k eMAILům]] * [[webhosting::ssh|Vygenerování SSH klíče pro přístup k hostingu]] * [[webhosting::sftp|Nahrání OBSAHu webových stránek]] * [[webhosting::multihosting|MULTIHOSTING: Přidání další domény pod váš hosting]] * [[webhosting::cron|Nastavení automatických CRON úloh]] * [[webhosting::quota|Jak fungují kvóty na obsazený prostor na našich serverech]] * [[webhosting::ftp|Co když potřebuji FTP]] * [[webhosting::emaily::rozesilky|Řešení pro hromadné rozesílky]] <note tip> Nápovědu pro starší webhostingy STANDA a EMIL najdete na stránce [[https://wiki.igloonet.cz/napoveda|Nápověda k původnímu webhostingu]]</note>