Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [31. 03. 2016 15:21]
kepi
start [31. 03. 2016 16:02]
kepi
Řádek 3: Řádek 3:
   * [[webhosting::​dns|Nastavení DNS]]   * [[webhosting::​dns|Nastavení DNS]]
   * [[webhosting::​emaily|Přístup k eMAILům]]   * [[webhosting::​emaily|Přístup k eMAILům]]
-  * [[webhosting::​ssh|Vygenerování SSH klíče pro přístup k hostingu]] 
   * [[webhosting::​sftp|Nahrání OBSAHu webových stránek]]   * [[webhosting::​sftp|Nahrání OBSAHu webových stránek]]
   * [[webhosting::​multihosting|MULTIHOSTING:​ Přidání další domény pod váš hosting]]   * [[webhosting::​multihosting|MULTIHOSTING:​ Přidání další domény pod váš hosting]]