Reference na marketingové práce pro PRECIOSA

Spolupráce: zima 2012/2013
Projekt: preciosa.com/cs

Vše probíhalo podle předem stanoveného harmonogramu a obě kampaně byly úspěšné.


Lucie Chaloupková

Manažerka


Domluvte si schůzku zdarma

Zadání

Zvýšit návštěvnost e-shopu prostřednictvím placené reklamy na Facebooku během svátků.


Rozsah projektu

Vánoční a valentýnská prokliková kampaň na Facebooku propagující šperky jako dárek.


Zhodnocení zadavatele

Se službami igloonetu jsme byli velice spokojeni. Vše probíhalo podle předem stanoveného harmonogramu a obě kampaně byly úspěšné. Návštěvnost našeho e-shopu se prudce zvýšila právě díky těmto kampaním. Navíc nás velmi potěšila závěrečná zpráva, která byla přehledná a velmi pěkně zpracovaná.

Zaměření klienta

Preciosa, a.s. se díky své univerzálnosti, široké výzkumné základně i větším technickým možnostem stala klíčovým dodavatelem bižuterního průmyslu. Začátkem 90. let byl zahájen vlastní zahraniční obchod zacílený na vybudování celosvětové distribuční sítě. Svou budoucnost staví na efektivním využití nejmodernějších technologií.


Můžeme pomoci i vám

Zaujali jsme vás? Domluvte si konzultaci zdarma.

Jsem Google trenér pro Automatizace. Kromě nich s klienty řeším propojování marketingu s daty – nejraději vyhodnocování kampaní, s přesahem do práce s customer value modely. Konzultuji a školil jsem například pro Kiwi, Student Agency, T‑mobile.

Adam Šilhan

vedoucí marketingu

Adam Šilhan