Reference na marketingové práce pro Matematická Biologie

remarketing retargeting konzultace
Spolupráce: od února 2014

RNDr. Martin Komenda

zadavatel

RNDr. Martin Komenda


Domluvte si schůzku zdarma

Zadání

Zvýšení prestiže oboru v očích potenciálních studentů. Získání většího počtu zájemců, ze kterých bude dále možné vybírat ty nadějnější.


Historie spolupráce

V půlce února domluva na malé kampani na poslední chvíli před uzávěrkou přihlašování do studia. Menší kampaň pro ozkoušení FB jako reklamního média před případným větším nasazením na školní rok 2015/2016. Po úspěšné prvotní kampani jsme se domluvili na spolupráci na úvodním nastavení profilů na sociálních sítích Facebook a Twitter s obecným obsahovým plánem na rok školní rok 2014/2015 a průběžnými konzultacemi k sociálním sítím. Cílem by mělo být vytvořit živoucí sociální profily oboru. Mělo by dojít k aktivizaci studentů tohoto oboru a vytvoření fungující prezentace, které by nejen v době přihlášek na vysoké školy, ale v průběhu celého roku zvyšovaly zájem o Matematickou biologii. Mimo samotné profily na sociálních sítích se budou konzultace vztahovat k webu studuj.matematickabiologie.cz - konzultace k UX a implemetnace Google Analytics a následného vyhodnocování.


Zhodnocení zadavatele

Kampaň jsme vyhodnotili jako úspěšnou. Počet přihlášených byl vyšší, nicméně jsme realisté a nepřikládáme zvýšený počet přihlášených jenom této kampani, ale také dalším nástrojům (dny otevřených dveří, osobní návštěvy na SŠ), které jsme použili, a to zejména na podzim, kdy se rozhoduje nejvíce SŠ studentů o svém budoucím VŠ studiu. I přes tuto mírnou skepsi jsme moc rádi, že jsme mini kampaň s Vámi narychlo zrealizovali a je možné, že pár nerozhodnutých oveček skončilo v její síti.

Zaměření klienta

Obor matematická biologie je součástí studijního programu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.


Můžeme pomoci i vám

Zaujali jsme vás? Domluvte si konzultaci zdarma.

Jsem Google trenér pro Automatizace. Kromě nich s klienty řeším propojování marketingu s daty – nejraději vyhodnocování kampaní, s přesahem do práce s customer value modely. Konzultuji a školil jsem například pro Kiwi, Student Agency, T‑mobile.

Adam Šilhan

vedoucí marketingu

Adam Šilhan