Co je správa?

Co je to správa serverů a co obsahuje?


Virtualhosting a serverhosting

Serverhosting

Serverhosting je služba, která umožní připojit zákazníkův server k internetu a elektrické síti s domluvenými parametry. Veškeré problémy s hardwarem i softwarem řeší přímo zákazník (v případě správy za něj může provádět igloonet).

Virtualhosting

Podobně jako u serverhostingu, poskytovaný server je však virtuální a zákazník se nestará o hardware. Virtualhosting je služba, která poskytne zákazníkovi k využívání virtuální server. Virtuální server musí odpovídat dohodnutým parametrům a musí být dostupný a připojený k internetu.

Správa serveru

V případě zájmu nabízí igloonet kompletní správu serveru. Správa sestává z pravidelné kontroly systému, instalací bezpečnostních aktualizací, aktivního monitoringu serveru a dohodnutých služeb a dostupnosti technické podpory v případě potřeby.

Server bez správy

Pokud správa sjednána není, provádí kompletní správu systému zákazník. Igloonet se v takovém případě nestará o bezpečnostní aktualizace, nekontroluje dostupnost ani neprovádí jakékoliv zásahy na serveru (pokud nejsou vyžádány).

Jednorázové práce

I u serveru bez správy lze provést jednorázové práce (instalace software, jednorázová aktualizace, bezpečnostní kontrola a další). Při předání prací je potřeba vždy provést kontrolu a schválení ze strany zákazníka kvůli pozdějším problémům.

Pokud má zákazník ke stroji administrátorský přístup nebo server nespravuje igloonet, neposkytujeme na dodané práce záruku, respektive možnost reklamace. Hledání důvodů problému může být v takových případech velmi složité a ovlivněné okolnostmi, na které nemohl mít igloonet vliv. Samozřejmě vždy je možné se s problémem ozvat - pokud bude jednoznačná chyba u nás, opravíme ji na vlastí náklady.


Příklady problémů a odpovědnosti

U serverů bez správy

Řeší igloonet

  • není dostupné internetové připojení od poskytovatele
  • virtuální server je nedostupný kvůli chybě na fyzickém serveru nebo z důvodu vypnutí
  • virtuální server nemá správné parametry

Řeší zákazník

  • obsazené místo na disku
  • nefunkční služby na serveru
  • nedostupný internet z důvodu chybné konfigurace sítě nebo firewallu
  • přetížení serveru
  • vše ostatní