Projekt

HOSTINGOVÝ ADMINISTRAČNÍ SYSTÉM HODOR

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu realizovaného společností igloonet, s.r.o. je vývoj centralizovaného, automatizovaného systému - HODOR na správu hostingových služeb (webhostingů, virtuálních serverů, mailhostingů, registraci domén, vystavování certifikátů, atd.) a jejich automatickou fakturací, součástí by bylo také samočinné hlídání expirací služeb a všechny další nedílně související úkony. Na trhu sice aktuálně existuje několik hostingových firmem, které nabízejí obdobná řešení, tyto systémy mají však omezené schopnosti, jejich změny a doplnění dle potřeb klientů jsou reálné jen v předem nastaveném vymezeném prostoru. Systém vyvíjený společností igloonet, s.r.o. předpokládá řešení požadavků klientů, které jsou téměř vždy jedinečné a značně odlišné od předchozích, automaticky bude pružně reagovat na požadavky zákazníků a obsáhne pokud možno všechny jejich potřeby, co se nastavení týče.

Č. projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0007535
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT